Diensten

Wat voor zorg bieden wij?

Huishoudelijke verzorging:

Ondersteuning bij huishoudelijke taken o.a.;
strijken, stoffen, zemen, dweilen, koken, de (af)was etc.

Persoonlijke verzorging:

 • Wassen (geheel of gedeeltelijk, in bed, douche of aan de wastafel), haren wassen.
 • Opmaken van het bed bij een bedlegerige patiënt.
 • Hulp en begeleiding bij aan- en uitkleden.
 • Hulp bij het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen.
 • Hulp en begeleiding bij toiletgang, hulp bij het aanleggen van een urinaal, hulp bij het op de po gaan, verwisselen van incontinentiemateriaal.
 • Hulp en begeleiding bij onder andere: mond- en gebitsverzorging (waaronder prothese), scheren, hand- en voetverzorging, sieraden omdoen, enz.

Verpleging:

 • Toedienen van medicatie

De apotheek moet medicijnen in een voor de verzekerde passende vorm aanleveren. Als dat mogelijk en nodig is, moet de apotheek de medicijnen gedoseerd afleveren, bijvoorbeeld in een weekdoos. Het aanreiken of toedienen van medicijnen behoort tot persoonlijke verzorging. Ook het toedienen van medicatie bij een intacte huid (zalf, oog- oor- en neusdruppels) valt onder persoonlijke verzorging.
Toedienen van medicatie is verpleging als de huid niet intact is, zoals bij injecteren en het aanbrengen van medicatie op een niet-intacte huid.

 • Sondes en katheters

Het inbrengen en verwijderen van sondes, katheters en dergelijke is verpleging. Vloeistoffen of stoffen via sondes, katheters en dergelijke inbrengen of laten afvloeien, bijvoorbeeld voeding of blaasspoeling, is persoonlijke verzorging.

 • Verzorging lichaamsopeningen

Het inspecteren, schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke lichaamsopeningen (stoma, tracheastoma, insteekopening PEG-sonde) bij een intacte huid is persoonlijke verzorging. Bij een niet-intacte huid is het verpleging. Ook het verzorgen van wonden valt onder verpleging.

 • Uitvoeren voorbehouden handelingen

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen in opdracht van een arts is verpleging. Vereiste is wel dat aan voorwaarden als bekwaamheid en duidelijke opdracht is voldaan.

Individuele Begeleiding:

Hulp bij:

 • indelen van de dag
 • ondernemen van activiteiten
 • contact hebben of zoeken
 • communiceren
 • omgaan met gedragsproblemen
 • de opvoeding

Groepsbegeleiding:

Onder ‘begeleiding groep’ valt

 • dagbesteding ter vervanging van al dan niet aangepaste vormen van arbeid (ook vrijwilligerswerk) of onderwijs
 • dagopvang in een groep, wanneer het volgen van een programma van dagbesteding niet mogelijk is.

U kunt hierbij denken aan:

 • een dagprogramma in groepsverband, met vormen van arbeid of onderwijs, om vaardigheden te onderhouden en zoveel mogelijk zelfstandigheid te bewaren
 • een dagprogramma in groepsverband voor het leren omgaan met gedragsproblemen
 • dagopvang bij bijvoorbeeld dementie of verstandelijke beperking
 • 4 keer per week deelname aan activiteiten.2 keer voor ouderen en 2 keer voor cliënten die geestelijke en/of lichamelijke beperking hebben.