Begeleiding

Begeleiding individueel omvat ondersteunende activiteiten in verband met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of een psychosociaal probleem, gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid of bevordering van de integratie van de verzekerde in de samenleving, te verlenen door een instelling.

Kenmerkend voor deze functie is het handhaven van de zelfredzaamheid door het compenseren van beperkingen, acceptatie van de situatie en het bevorderen van integratie in de samenleving door begeleiding bij het dagelijkse leven (waar men ook woont) in verband met problematische regie over het leven (regelvermogen), toezicht en praktische hulp. De functie is gericht op het behoud van (verworven) vaardigheden. Hieronder valt ook enige verzorging die door de begeleider kan worden uitgevoerd in directe samenhang met de functie begeleiding .

Activerende begeleiding heeft als doel het veranderen of verbeteren van iemands persoonlijke functioneren in gedrag of vaardigheden met 2 verschillende aanleidingen: het uitvoeren van begeleidende interventies bij mensen met gedrags- of psychische problematiek, ter verbetering van iemands functioneren of het tegengaan van achteruitgang in functioneren.

Psychische problematiek kan het gevolg zijn van een psychiatrische aandoening, maar ook bij psychische problematiek die geen grondslag heeft in een psychiatrische aandoening kan activerende begeleiding worden aangeboden. Het uitvoeren van interventies bij personen met een somatische aandoening , een psychogeriatrische aandoening , een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap,, om iemands functioneren doelgericht te verbeteren, waaronder leren omgaan met de gevolgen van een aandoening of “handicap””.

Activerende begeleiding is gericht op het omgaan met de gevolgen van een aandoening (gericht op een stoornis) en kan zowel individueel als in groepsverband worden aangehouden.