Persoonlijke verzorging

De functie “persoonlijke verzorging” is gericht op ondersteunen bij, of overnemen van lichaamsgebonden zorg en het stimuleren, aanleren en opheffen of compenseren van tekorten van zelfredzaamheid.

Mozaik zorg aan huis biedt onder andere de volgende activiteiten aan:

  • Wassen
  • Kleden
  • Assistentie
  • In/uit bed gaan
  • Eten en drinken
  • Algemene persoonlijke zorg
  • Hulp bij medicijngebruik