Klachten

De medewerkers van Mozaik zorg en Advies centrum  doen hun uiterste best om de zorg naar tevredenheid te laten verlopen. Mocht u niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen. De ervaring leert dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan helpen om dit gesprek op gang te brengen. Als een gesprek of de bemiddeling door de klachtenfunctionaris het probleem niet oplost, dan kan u een klacht indienen bij een externe klachtencommissie. Mozaik zorg en Advies Centrum  is daarvoor aangesloten bij klachtenportaal Zorg. Zie ook www.klachtenportaalzorg.nl. Voor het indienen van de klacht kunt u het klachtenformulier gebruiken. Het klachtenformulier is op locatie beschikbaar en kunt u ook vinden in uw zorgmap. Een klacht kan ook zonder het formulier per e-mail, mondeling of per telefoon worden ingediend. We streven ernaar om een klacht binnen 6 weken af te handelen. Voor vragen of opmerkingen kunt u e-mailen naar: info@mozaikzorg.nl. Ook bereikbaar via het algemene nummer, 010 484 0600.