Uitsluitingscriteria

Onze zorgorganisatie levert in principe zorg aan iedereen die zorg wenst te ontvangen. Om onze zorg en dienstverlening goed te kunnen blijven uitvoeren zijn we verplicht om uitsluitingscriteria te hanteren. Op basis van de onderstaande uitsluitingscriteria zal onze zorgorganisatie beoordelen of wij aan de betreffende cliënt zorg gaan/blijven verlenen. Het welzijn van de cliënten is het allerbelangrijkste. Daarom zal onze zorgorganisatie cliënten met een hoogcomplexe zorgvraag doorverwijzen naar andere instellingen. Daarbij kunt u denken aan cliënten waarbij specifieke specialistische verpleegkundige handelingen voorkomen waarbij Medisch Specialistisch Verpleging Thuis (MSVT) nodig is die niet door onze zorginstelling geboden kan worden. Andere uitsluiting zijn cliënten:

• met problematisch c.q. zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is;

• met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;

• die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;

• die verbaal zeer agressief zijn;

• die de hulp van onze zorgorganisatie niet willen accepteren;

• die veelvuldig van adres veranderen;

• waaraan vrijheidsbeperking of dwang moet worden toegepast bij de verzorging, verpleging en/of behandeling. (Vrijheidsbeperkende maatregelen worden niet toegepast binnen onze organisatie).