Vertrouwenspersoon

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon helpt om het ongewenst gedrag op de werkvloer zoveel mogelijk informeel op te lossen. Je kan als werknemer geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en werkdruk.

De werkgever is dan ook verplicht om aan ongewenst gedrag wat te doen! Je kan in geval van ongewenst gedrag of van een vermoeden van misstand daarom ook altijd terecht bij onze vertrouwenspersonen Serife en Guluzar.

 Taken van vertrouwenspersoon zijn o.a.:

  • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben;
  • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bi een klachten commissie of leidinggevenden;
  • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties;
  • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
  • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag;
  • Mogelijke doorverwijzing naar andere hulpverlening.

Vertrouwenspersonen nemen het probleem niet van je over maar helpen je in het vinden van de juiste weg. Daarnaast hebben ze een signalerende en adviserende rol naar de organisatie toe. Alles blijft vertrouwelijk tenzij het gaat om zware strafbare feiten of zaken waarmee vertrouwenspersonen in gewetensnood kunnen komen.

Contact:

Je kunt contact met hen contact opnemen via vertrouwenspersoon@mozaikzorg.nl

Er wordt zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je opgenomen om te horen wat de klacht is en wordt desgewenst een afspraak gemaakt op korte termijn voor een gesprek.